Standard plemene

RUSKÁ BAREVNÁ BOLONKA

(RUSSKAYA TSVETNAYA BOLONKA)

 

Země původu:           Rusko

Užití:                           Společenský pes

Klasifikace:                 9. skupina, psi společenští

Krátká historie:        

Při šlechtění barevné bolonky byli použiti francouzská bolonka, Shih-Tzu a Lhasa-apso.

Vývoj plemene začal v r.1951, kdy byly založeny sekce "dekorativní kynologie" při klubech loveckých a služebných plemen psů.

Přísnou selekcí a výběrem do chovu v leningradském spolku myslivců a rybářů (LODiR) byla vybrána skupina exteriérově blízkých jedinců. Hlavními plemennými znaky byla malá velikost 20-24 cm a velice bohatá srst efektního jednobarevného zbarvení. V r. 1964 byl napsán první standard plemene barevná bolonka. V r. 1966 Kynologická rada při Ministerstvu zemědělství uznala standard plemene barevná bolonka. V r. 1973 dle rozhodnutí sekce pokojových psíků Sverdlovského meziokresního spolku byl založen Moskevský městský spolek milovníků psů (MGOLS). Aktivní šlechtitelská práce a spolupráce s kynology Leningradu přenesla centrum selekce plemene do Moskvy. V 80. letech rostla popularita plemene, zakládají se nové kluby a chovatelské stanice. Vytvořen je národní klub plemene barevná bolonka.

 

Celkový vzhled:        
Мalý, o něco delší než čtvercový rámec, harmonicky stavěný pes. Působí atraktivně díky efektně zbarvené bohaté srsti. Výraz milého a příjemného společníka.

Barevná bolonka se nesmí typem přibližovat pudlovi anebo Shih-Tzu. 

 

Důležité proporce:   
Délka trupu nepřevyšuje výšku v kohoutku o víc než o 15%.

Hloubka hrudníku přibližně do poloviny kohoutkové výšky. Délka mordy je o něco delší než 1/3  celkové délky hlavy.

 

Povaha a temperament:     
Laskavý pes s živým temperamentem a vyrovnaným charakterem.

 

Hlava:         Proporcionální k celkové stavbě těla.

Lebka:             Okrouhlá, lehce vypouklá, týlní hrbol málo výrazný, nadočnicové oblouky průměrně výrazné, stop krátký, dobře znatelný.

Obličejová partie:

Nosní houba:   Není velká, v profilu přední linie nosu kolmá, nozdry dobře otevřené. Nosní houba je černá anebo dle odstínu zbarvení srstí, předností je tmavší odstín zbarvení nosu. 

Čenich: Není dlouhý, suchý, lehce se zužující k nosu. Nosní hřbet je rovný, mezi očima široký. Dolní čelist dostatečně široká.

Pysky: Suché, dobře přiléhající, okraje černé anebo dle zbarvení srstí, přednostně co nejtmavší.

Čelisti a zuby:    Skus nůžkový. Povolen též klešťový anebo těsný předkus. Zuby jsou bílé, silné. Řezáky jsou kolmé k čelisti, žádoucí je plný počet řezáků a špičáků. 

Líce:    Lehce okrouhlé.

Oči:     Středné velikosti, tmavé, okrouhlé, přímo hledící. U hnědých jedinců jsou povoleny světlejší oči. Víčka jsou tenká, suchá, dobře přiléhající, černá anebo v odstínu zbarvení. Výraz lehce hravý a laskavý.

Uši:      Střední velikosti, trojúhelníkového tvaru s lehce okrouhlou špičkou, povislé, úměrně vysoce posazené, s bohatou srstí.

 

Krk:     Střední délky, vysoce nasazený, suchý, dobře osvalený.

 

Trup:          Коmpaktní, středné široký.

Horní linie:      Rovná.

Kohoutek:        Středně výrazný.

Hřbet:             Rovný, silný, široký, osvalený, středně dlouhý.

Bedra:             Кrátká, mírně klenutá.

Záď:                Zaoblená, přiměřené délky, dost široká, lehce spáditá, dobře osvalená. 

Hrudní koš:      Středné široký, oválný, dlouhý, hluboký v loktech.

Dolní linie a břicho:    Břicho je lehce vtažené.

 

Ocas:   Střední délky, vysoce nasazený, zatočeny srpovitě na zádech anebo leží na zádi. Konec ocasu se dotýká těla. Ocas je plně osrstěný.

 

Кončetiny:

Hrudní končetiny:       Celkový vzhled: Při pohledu zepředu jsou rovné a v postoji paralelní, poměrné široce postavené.

Lopatky:          Šikmo umístěné, položeny vzadu, dobře osvalené. Lopatka s ramenem svírá úhel 100-110˚.

Rameno:         Ramenní kost délkou odpovídá délce lopatky.

Lokty:             Nejsou vytočené dovnitř ani ven.

Předloktí:        Střední délky, postavené kolmo.

Zápěstí:           Rovná v prodloužení linie předloktí,

Nadprstí:         Silné skoro přímo postavené.

Tlapky:            Nevelké, okrouhlé formy, prsty jsou klenuté a pevné semknuté. Polštářky a drápy jsou tmavě pigmentované.

Pánevní končetiny:     Při pohledu zezadu jsou rovné a rovnoběžné, mírně široce postavené. 

Stehna:            Střední délky a dobře osvalená

Kolena:            Okrouhlá, kolenní uhel mírný.

Holeň:              Střední délky, lehce nakloněná.

Patní kloub:     Suchý, silný, mírně, výrazně úhlený.

Nárt:               Střední délky, kolmý

Tlapky:            Zadní jsou o něco menší než přední, oválné, prsty jsou dobře klenuté a semknuté. Drápy a polštářky tmavé.

 

Pohyb:            Lehký a volný.

 

Кůže:               Elastická, bez záhybů a volné kůže, její pigmentace odpovídá zbarvení srsti.

 

Srst:    Dlouhá, sametová, lesklá, hustá s dobře vyvinutou podsadou, rovnoměrně pokrývá celého psa. Vlas je silný a "těžký". Preferována je kadeřavá srst, povolená vlnitá.

 

Zbarvení:  Jakékoliv mimo bílé a skvrnité. Povolený jsou malé bílé skvrnky na hrudi a prstech.

 

Velikost a váha:

Výška v kohoutku: Optimální výška v kohoutu psů a fen je do 26cm

Váha:   Psi i feny cca 3 - 4kg.

 

Vady: Jakákoliv odchylka od standardu je považována za vadu. Závažnost vady odpovídá stupni odchylky od standardu.

 

Vady:

1. Čtvercový anebo příliš dlouhý rámec. Vysokonohý anebo krátkonohý jedinec.

2. Plochá lebeční část, nevýrazný stop, příliš pozvolný stop, příliš dlouhá tlama. 

3. Chybějící řezák

4. Rovná srst

5. Slabá srst

 

Vážné vady:

1. Polostojící anebo stojící uši.

2. Vyboulené oči.

3. Chybění dvou a více řezáků.

4. Předkus s mezerou.

5. Chybějící podsada.

6. Zálomek ocasu.

7. Krátké křivé předloktí

8. Velká bílá náprsenka, bílé tlapky

 

Diskvalifikující vády:

1. Nestandardní zbarvení.

2. Chybějící dlouhá srst na hlavě.

3. Podkus, zkřížený skus.

4. Výška v kohoutku nad 28 cm

5. Nezvládnutelně agresivní jedinec.

6. Modré očí, různé zbarvení očí.

7. Kupírovaný anebo geneticky krátký ocas

8. Výrazné znaky zakrslosti.

 

Dodatek:        Psi musí mít v šourku dvě normálně vyvinutá varlata.